Notat

Elevperspektiver på den specialpædagogiske støtte på ungdomsuddannelserne

Dette statusnotat formidler indledende pointer fra interviews med elever om den specialpædagogiske støtte (SPS), de modtager på deres ungdomsuddannelser. Fokus er på elevernes udbytte af støtten, samt hvilke forhold der har betydning for deres udbytte. Notatet kan bruges af ungdomsuddannelsesinstitutioner til at kvalificere deres arbejde med SPS. 

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-313-4
Opdragsgiver: Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse