RAPPORT

Engelsk A på htx, hhx og stx og engelsk B på stx

EVA har undersøgt, hvilke nyskabelser reformen fra 2005 har haft for i faget engelsk i forhold til de gældende regler i bekendtgørelser og læreplaner på gymnasiet. Vi stiller blandt andet skarpt på skiftet i læreplanerne fra indholdsstyring til målstyring, på den øgede betoning af flerfaglige samspil og på de ændrede arbejds-, evaluerings- og prøveformer.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-517-1
Opdragsgiver: EVA
Download