Rapport

Erfaringsopsamling: Elevernes læring og trivsel på erhvervsuddannelserne under covid-19-pandemien

Med denne undersøgelse giver Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) et indblik i, hvordan de danske erhvervsskoler i efteråret 2021 har vurderet, at det står til fagligt og trivselsmæssigt med eleverne efter mere end halvandet år præget af kortere og længere perioder med nødundervisning som følge af covid-19-pandemien

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-602-9
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse