Rapport

Erfaringsopsamling: Elevernes læring og trivsel på de gymnasiale uddannelser under covid-19-pandemien

Med denne undersøgelse giver Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) et indblik i, hvordan de gymnasiale uddannelser i efteråret 2021 har vurderet, at det står til fagligt og trivselsmæssigt med eleverne på de gymnasiale uddannelser efter mere end halvandet år præget af perioder med nødundervisning som følge af covid-19-pandemien.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-598-5
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse