NOTAT

Erhvervsskolernes beskrivelse af deres systematiske kvalitetsarbejde

EVA har udarbejdet et notat med råd og forslag til erhvervsskolernes arbejde med at beskrive deres kvalitetsarbejde. Notatet er blevet til på baggrund af et seminar, som EVA og Undervisningsministeriet i fællesskab holdt for deltagere fra udvalgte erhvervsskoler.

Udgivelsesår: 2009
Opdragsgiver: EVA
Download