Rapport

Erhvervsskolers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

Rapporten belyser de erfaringer, som skoleledere, lærere og elever på erhvervsskolerne har gjort sig i forbindelse med den nødundervisning, der fandt sted i foråret og forsommeren 2020. Erfaringsopsamlingen på erhvervsuddannelsesområdet har fokus både på nødundervisningens styrings- og ledelsesmæssige rammer og organisering og pædagogik.
 

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-490-2
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse