Rapport

Fra erhvervsuddannelse til videregående uddannelse

I denne rapport belyser Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udviklingen i andelen og antallet af erhvervsuddannede, som påbegynder en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse inden for de første to år efter færdiggørelse af deres erhvervsuddannelse. Vi beskriver også, hvad der karakteriserer de erhvervsuddannede, der påbegynder en erhvervsakademi- eller professionsbacheloruddannelse. Rapporten fokuserer på udviklingen i perioden 2010-19.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-543-5
Hent udgivelse