PRESSEMEDDELELSE

Erhvervsuddannelser kan styrkes, hvis undervisere samarbejder mere om undervisningen

27/09 2016

På de fleste erhvervsskoler er underviserne kommet i gang med at samarbejde om undervisningen i team. Men mange steder handler samarbejdet mest om at forberede undervisningen ved fx at udveksle undervisningsmaterialer, mens der stadig ligger et stort uudnyttet potentiale i, at underviserne samarbejder om at gennemføre undervisning i fællesskab og om at evaluere undervisningen – og dermed bliver bedre undervisere. Det viser en ny undersøgelse af teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne, som EVA offentliggør 27. september 2016.

Kun 36 % af underviserne taler med deres team om resultater fra evaluering af deres undervisning, og kun 15 % overværer andres undervisning for at give feedback. Og det til trods for at 85 % af lederne og 60 % af underviserne mener, at det kan styrke kvaliteten af undervisningen, når team samarbejder om at evaluere den.

”Det er godt, at man ude på erhvervsskolerne har taget fat på at samarbejde om undervisningen, men et stærkt samarbejde om undervisningen handler om mere end at udveksle undervisningsmaterialer og forberede undervisningsforløb,” understreger EVA’s områdechef for ungdomsuddannelse Camilla Hutters.

De fem elementer er:

  • Tydelig retning for samarbejdet
  • Klar ansvarsfordeling mellem leder og team
  • Teamet er fælles om undervisningen
  • Kompetenceudvikling i teamet
  • Gode sociale relationer. 

I undersøgelsen giver EVA gode råd til et mere udviklende samarbejde om undervisningen. Erhvervsuddannelsernes ledere rådes bl.a. til at sikre, at teamene prioriterer samarbejde om både forberedelse, gennemførelse og evaluering af undervisningen. Underviserne selv anbefales bl.a. at drøfte i deres team, hvordan de kan bruge data om undervisningen på en systematisk måde, og at undersøge om de kan gennemføre undervisning sammen.

”Når vi lægger så stor vægt på, at samarbejdet om undervisningen bør styrkes, er det fordi den type samarbejde kan være med til at kvalitetssikre og videreudvikle undervisningen. Forskning viser, at et godt teamsamarbejde kan styrke undervisningens kvalitet og på den måde være med til at gøre erhvervsuddannelserne til et mere attraktivt uddannelsesvalg for de unge. Derfor er det vigtigt, at skolerne gør alt hvad de kan for at have et velfungerende og udviklende teamsamarbejde,” forklarer Camilla Hutters.

For yderligere oplysninger

Kontakt presse- og kommunikationschef Trine Borg Harrild, tb@eva.dk eller 4091 0021. 

Om undersøgelsen

Undersøgelsen af teamsamarbejde bygger på spørgeskemaundersøgelser blandt fastansatte undervisere og ledere med personaleansvar for undervisere på erhvervsuddannelser og interviews med ledere og undervisere i team på seks erhvervsskoler.

Undersøgelsen har identificeret fem elementer, der har betydning for, om underviserne oplever et fagligt pædagogisk udbytte af at arbejde sammen med andre undervisere i et team. Undersøgelsen giver en række gode råd til både ledere og undervisere på erhvervsuddannelserne, som evt. også kan inspirere andre undervisningsmiljøer.