PRESSEMEDDELELSE

Erhvervsuddannelser: Vi har brug for mere pædagogisk ledelse

03/06 2014

Den pædagogiske ledelse på erhvervsuddannelserne skal styrkes og sætte mere fokus på strategi, teamledelse og undervisningsobservation. Det konkluderer EVA i en undersøgelse, hvor lærere og ledere fra 29 erhvervsskoler er blevet interviewet.

På erhvervsuddannelserne er der et stigende behov for, at ledere bliver mere synlige både i lærerteamene og i undervisningslokalet.

Det viser en ny undersøgelse fra EVA, der har set på, hvorfor ledelse er så vigtig både for at føre den nye reform af erhvervsuddannelserne ud i livet og for at løfte kvaliteten af undervisningen.

”Både lærere og ledere i undersøgelsen efterlyser mere af den såkaldte pædagogiske ledelse, bl.a. fordi den mere heterogene elevgruppe stiller større krav til undervisningen end tidligere,” siger specialkonsulent Bo Söderberg, der står bag EVA’s undersøgelse.

Download rapporten "Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne" nederst på siden.

Nye krav til ledere på erhvervsuddannelserne

EVA’s undersøgelse peger på, at kravene til, hvad en leder på en erhvervsuddannelse skal kunne, har ændret sig de senere år.

Tidligere beskæftigede lederne sig især med de økonomiske rammer og driften af uddannelserne. I dag er der behov for, at lederne fokuserer meget mere på kerne-opgaven, nemlig undervisningen og elevernes læring.

”Der er brug for ledere, der definerer det strategiske ståsted for pædagogikken og undervisningen på skolen. Men de skal altså også kunne gå helt tæt på og kunne støtte lærerne i den konkrete undervisning,” siger Bo Söderberg.

Mangler at omsætte strategi til praksis

Undersøgelsen peger på, at erhvervsuddannelserne kan blive endnu bedre til at omsætte deres strategier, så de bliver reelt retningsgivende for undervisningen på uddannelserne.

”Mange uddannelser har fint formuleret strategier for, hvordan de vil arbejde med at udvikle undervisningen, men man kæmper stadig med at omsætte strategien i praksis og sikre, at man i det daglige går i den samme retning – fx at undervisningen bliver tilstrækkeligt differentieret, så den passer til de forskellige elevgrupper,” siger Bo Söderberg

Mere undervisningsobservation

Lederne skal også gå ind i undervisningslokalerne lidt tiere for at observere undervisningen, så de kan give lærerne pædagogisk sparring og feedback. I dag er undervisningsobservation nemlig ikke så udbredt, viser undersøgelsen, på trods af at lærere faktisk ønsker, at det bliver mere almindeligt.

”Mange lærere ønsker, at lederne har et mere klart billede af undervisningen. For mange lærere kan kollegial supervision – hvor man besøger hinandens undervisning og giver feedback – også hjælpe med at få nye perspektiver,” siger Bo Söderberg.

Væk fra ’drift, indkøb og skema’

Lærernes samarbejde med hinanden i teams er et andet område, som kan udvikles for at løfte kvaliteten af undervisningen.

”Lærerne samarbejder ofte meget mere om ’drift, indkøb og skema’ end om det pædagogiske indhold i undervisningen. Det er ikke så underligt, for det at skulle arbejde i teams omkring pædagogik er et stort skridt for mange lærere, der har været vant til at arbejde mere selvstændigt uden at drøfte deres egen undervisning.”

”I dag forventes det, at erhvervsuddannelseslærere skal have lige meget vægt på det pædagogiske og det faglige. Det er en forskel fra tidligere, hvor mange lærere først og fremmest så sig selv som dygtige håndværkere. Den pædagogiske leder skal kunne stå i spidsen for denne forandringsproces, og derfor er det vigtigt, at de har kompetencerne til at sætte tydelige retningslinjer og samtidig få medarbejderne med på vognen,” siger Bo Söderberg

Fakta om EVA’s evaluering

  • EVA har interviewet ledere og lærere fra 29 erhvervsskoler med mere end én fællesindgang.

FAKTA: Erhvervsuddannelsen i forandring

Erhvervsuddannelserne har netop fået en ny reform, der skal gøre erhvervsuddannelserne bedre og mere attraktive.

  • Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, skal nå op på mindst 30 % i 2025.
  • Kvaliteten af undervisningen skal styrkes.
  • Eleverne på erhvervsuddannelserne skal ifølge reformen have flere timer sammen med deres lærere – nemlig mindst 25 timer om ugen fra 2015.
  • Lærerne og lederne skal have et pædagogisk kompetenceløft.