Tema

Eux

Projektleder

Marie Seliger

Seniorkonsulent
+45 35 25 66 59

Der er bred enighed om, at manglen på faglærte bliver en udfordring i fremtiden. En af de helt centrale tiltag, der skal få flere til at vælge en ungdomsuddannelse, er erhvervsuddannelser med eux, der kombinerer en erhvervsuddannelse og en erhvervsfaglig studentereksamen i et og samme uddannelsesforløb. I temaet her kan du læse mere om EVA's viden om eux.

Eux'en kan på mange måder give det, som samfundet efterspørger: Faglært arbejdskraft, som er gearet til at tilpasse sig et omskifteligt arbejdsmarkedet.

Marie Seliger
Udgivelser om eux