Rapport

Evaluering af Akademiet for Samfundsengagerede Unge

I denne rapport præsenterer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) resultaterne af evalueringen af Akademiet for Samfundsengagerede Unge (ASU). ASU-ordningens overordnede formål er at styrke civilsamfundet ved at understøtte unges samfundsengagement.

Udgivelsesår: 2022
ISBN: 978-87-7182-640-1
Opdragsgiver: Ungdomsbureaet med finansiering fra Tuborgfondet
Hent udgivelse