RAPPORT

Evaluering af almen studieforberedelse

Almen studieforberedelse (AT) hører til blandt de mest markante nyskabelser i stx under den reform af de gymnasiale uddannelser, der trådte i kraft i august 2005. EVA har undersøgt, om intensionen bag og formålet med AT er realiseret.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: (www) 978-87-7958-746-5
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning
Download