RAPPORT

Evaluering af den danske kvalifikationsramme for livslang læring

EVA har gjort status over brugen og implementeringen af den danske kvalifikationsramme for livslang læring på de erhvervsrettede og videregående uddannelser.

Udgivelsesår: 2013
ISBN: (www) 978-87-7958-729-8
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser og Kulturministeriet
Download