Rapport

Evaluering af forsøg med oprettelse af grundforløbsafdelinger på erhvervsuddannelserne

Denne evaluering samler op på erfaringerne med en række forsøg på erhvervsskoler, der udbyder Grundforløbets 1. del på satellitafdelinger i områder med svag uddannelsesdækning. Evalueringen undersøger bl.a. hvorvidt forsøgene øger søgningen til erhvervsuddannelserne, og om eleverne fastholdes i videre uddannelse på grundforløbets 2. del , efter de har gennemført grundforløbets 1. del på en satellitafdeling.

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-395-0
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hent udgivelse