RAPPORT

Evaluering af HF-Søfart

HF-Søfartsuddannelsen kombinerer en gymnasial uddannelse (hf) med en grundlæggende søfartsuddannelse. EVA har undersøgt, hvorvidt uddannelsen gør det muligt og attraktivt at få en hf-eksamen for en gruppe unge, der ellers ikke ville have påbegyndt, endsige gennemført, en ungdomsuddannelse. 

Udgivelsesår: 2013
ISBN: (www) 978-87-7958-703-8
Opdragsgiver: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
Download