Rapport

Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne

De korte praktikaftaler er blevet populære blandt virksomheder, men det giver eleverne nye vilkår og udfordringer at være i praktik flere steder i kortere tid. Evalueringen giver et indblik i, hvordan virksomheder, elever og skoler oplever de korte praktikaftaler.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-056-0
Opdragsgiver: EVA
Download