Rapport

Evaluering af korte uddannelsesaftaler i erhvervsuddannelserne

Projektleder

Pernille Hjermov

Chefkonsulent
+45 3525 4735

De korte praktikaftaler er blevet populære blandt virksomheder, men det giver eleverne nye vilkår og udfordringer at være i praktik flere steder i kortere tid. Evalueringen giver et indblik i, hvordan virksomheder, elever og skoler oplever de korte praktikaftaler.

Udgivelsesår
2017
ISBN
(www) 978-87-7182-056-0
Opdragsgiver
EVA
Download