MIDTVEJSNOTAT

Evaluering af kursusforløbet Skoleudvikling i praksis, SIP på gymnasiale uddannelser

Hvilke fordele og ulemper oplever deltagerne midtvejs i kursusforløbet Skoleudvikling i Praksis (SIP) for de gymnasiale uddannelser? Er de tilfredse med tilrettelæggelsen og udbyttet? EVA har foretaget en evaluering efter de første to kursusdage i SIP-kursusforløbet. 

Udgivelsesår: 2014
ISBN: (www) 978-87-7958-785-1
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download