RAPPORT

Evaluering af praktikcentre del 2

Rapporten formidler de centerspecifikke beskrivelser og vurderinger af samtlige praktikcentre ved landets erhvervsuddannelser.

Udgivelsesår
2015
ISBN
(www) 978-87-7958-803-5
Opdragsgiver
Undervisningsministeriet
Download