RAPPORT

Evaluering af praktikcentre del 2

Rapporten formidler de centerspecifikke beskrivelser og vurderinger af samtlige praktikcentre ved landets erhvervsuddannelser.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-803-5
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download