Rapport

Evaluering af Ung Hjerne-projektet

EVA har gennemført en effektevaluering af Projekt Ung Hjerne - et stort skolebaseret interventionsprojekt, som har haft til hensigt at styrke unges mentale forudsætninger gennem træningskonceptet ”Funktionel Hjernetræning”. Projektet er støttet af Nordea-fonden. Evalueringen har undersøgt træningskonceptets indvirkning på oplevet stress, trivsel, karakterer, fravær. Overordnet er der ingen signifikant effekt af Funktionel Hjernetræning.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-270-0
Opdragsgiver: Nordea-fonden
Hent udgivelse