Rapport

Evaluering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatser i Majoriaq

Denne rapport indeholder en evaluering af  hvordan og hvorvidt vejlednings- og opkvalificeringsindsatser i de grønlandske Majoriaq lever op til formålet om at styrke job- og uddannelsesparatheden blandt borgere, der har behov for det.

Med afsæt i evalueringen anbefaler EVA en række tiltag, som fremadrettet kan styrke vejlednings- og opkvalificeringsindsatserne i Majoriaq.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-333-2
Opdragsgiver: Departementet for Råstoffer og Arbejdsmarked (på opdrag fra Inatsisartut)
Hent udgivelse