Panel

Kom med i EVA’s nye gymnasiepanel

Er du lærer eller leder på et gymnasium, og har du lyst til at sætte dit præg på EVA’s undersøgelser på gymnasieområdet? Så meld dig til EVA’s nye gymnasiepanel.

Hvad synes du, EVA skal undersøge? Og hvordan skal vi formidle vores viden, så det giver bedst mulig mening for dig?  

Som medlem af EVA’s nye gymnasiepanel får du nu mulighed for at dele dine perspektiver på, hvad der fylder i hverdagen på gymnasieskolerne, og du vil blive inviteret med ind i det maskinrum, hvor vi udformer vores undersøgelser og udgivelser.

Panelets opgave er at hjælpe os med at holde snuden i sporet og sikre, at de undersøgelser vi laver, også modsvarer et reelt behov for viden og inspiration.

Hvem søger vi?

Du kan melde dig til panelet, hvis du er leder eller lærer på et gymnasium.

I panelet deltager også medlemmer fra de tre elevorganisationer (DGS, EEO og LH).

Hvad skal du lave?

Som medlem af gymnasiepanelet vil du blive inviteret til at give input til EVA’s projekter inden for det gymnasiale område – enten virtuelt, telefonisk eller til fysiske møder i København eller Holbæk.

Der vil være 2-4 årlige aktiviteter, der enten kan foregå som fysiske eller virtuelle møder eller skriftligt.

Aktiviteterne vil fx give dig mulighed for at bidrage med:

  • Idéer til nye projekter baseret på dine egne erfaringer og interesser
  • Sparring på vores projektideer (hvordan skal de fx vinkles, så de bliver relevante for sektoren?)
  • Feedback på inspirationsmaterialer og lignende (hvordan skal de fx udformes, så de giver mening for jer?)

Det får du

Deltagelsen i gymnasiepanelet er ulønnet, men der er andre gevinster:

  • Du får mulighed for at netværke med lærere, ledere og elever fra almene gymnasier og erhvervsgymnasier i hele landet.
  • Du holder dig ajour med de tendenser, der rør sig i sektoren, og du får indblik i EVA’s udgivelser på gymnasieområdet gennem nyhedsbreve.
  • Du kan være med til udvikle aktuelle dagsordener inden for det gymnasiale område gennem dine input.   

Det er frivilligt at deltage, og du kan når som helst melde dig ud af panelet.

Deadline for tilmelding er 10. februar 2023.

Navn
Funktion
Hvilken gymnasietype arbejder du på?
Hvis leder: Underviser du?

Skolens adresse
Privatlivspolitik
”Når du tilmelder dig arrangementet, ser vi tilmeldingen som et samtykke til, at vi må opbevare dine personoplysninger. Vi bruger kun personoplysningerne i sammenhæng med arrangementet og sletter dem efterfølgende. EVA er dataansvarlig og du kan læse mere om vores databehandlere i vores privatlivspolitik. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.”