Rapport

Den faglige udvikling i gymnasiet

I denne rapport præsenterer EVA resultaterne fra en undersøgelse af den faglige udvikling samt udviklingen med hensyn til sværhedsgrad i de faglige krav inden for fagene dansk, engelsk, matematik og fysik i det almene gymnasium (stx) i perioden 1967-2017

Udgivelsesår: 2018
ISBN: (www) 978-87-7182-156-7
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download