Rapport

De fagprofessionelles perspektiv på SPS

Dette notat handler om den specialpædagogiske støtte (SPS) på ungdomsuddannelserne, som den beskrives og vurderes af de fagprofessionelle, der beskæftiger sig med SPS på uddannelsesinstitutionerne.

 

Notatet har fokus på SPS, der gives til elever på baggrund af ordblindhed eller psykiske vanskeligheder. Notatet er en del af en evaluering af SPS, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører for Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-284-7
Opdragsgiver: Center for Udgående Kvalitetsarbejde og Specialpædagogisk Støtte under Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse