Faktaark

Fakta fra evalueringen af gymnasiereformen på de fire gymnasiale uddannelser

Dette faktaark indeholder udvalgte og foreløbige resultater fra evalueringen af gymnasiereformen fra 2017. Faktaarket kan bruges til at få et hurtigt overblik over udviklingen i reformens første to år.

Udgivelsesår: 2020
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Anden information: Faktaarket består af udvalgte resultater fra den fjerde delrapport i følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen, som løber frem til 2021 og gennemføres i samarbejde mellem Rambøll og EVA.
Hent udgivelse