Faktaark

Fakta fra evalueringen af gymnasiereformen på hf

I dette faktaark fremgår udvalgte og foreløbige resultater fra evalueringen af gymnasiereformen på den toårige hf-uddannelse. Evalueringen viser, at der endnu kun er få målbare resultater af reformen på hf . Visse af de foreløbige resultater kan dog være vigtige at give en særlig opmærksomhed på uddannelsesinstitutionerne og i Børne- og Undervisningsministeriet.

Udgivelsesår: 2020
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Anden information: Faktaarket er baseret på en evaluering udarbejdet i samarbejde mellem EVA og Rambøll.
Hent udgivelse