Faktaark

Fakta fra evalueringen af gymnasiereformens intention om styrket afklaring og valg af fag

I dette faktaark fremgår udvalgte resultater fra den afsluttende evaluering af gymnasiereformen med fokus på elevernes afklaring og valg af fag. Resultaterne er indsamlet i 2021 på tværs af alle fire gymnasiale ungdomsuddannelser.

Udgivelsesår: 2022
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse