FAKTA

Fakta fra evalueringen af gymnasiereformens intention om styrket skriftlighed

I dette faktaark fremgår udvalgte og foreløbige resultater fra evalueringen af gymnasiereformen gennemført i 2020 for alle fire gymnasiale uddannelser med fokus på styrket skriftlighed. 

Udgivelsesår: 2021
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Anden information: Faktaarket er baseret på en evaluering udarbejdet i samarbejde mellem EVA og Rambøll.
Hent udgivelse