artikel

Find inspiration til gode grundforløb på gymnasierne

28/02 2019

Hvordan tilrettelægger man bedst et grundforløb, så eleverne både træffer et velovervejet valg af studieretning  OG generelt får en god start på deres gymnasietid? Få viden om, hvad der virker for eleverne, og hvad de andre gymnasier gør. 

Grundforløbet kan være en temmelig intens periode både for de nye gymnasieelever og deres lærere.

På bare tre måneder skal eleverne igennem diverse aktiviteter, der skal hjælpe dem med at træffe det rette valg af studieretning, samtidig med de skal finde sig godt til rette socialt og fagligt på deres nye uddannelse.

I dette inspirationsmateriale, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet for Undervisningsministeriet, kan gymnasieledere, - lærere, -vejledere og elevrådsrepræsentanter finde inspiration til at planlægge gode grundforløb på de treårige gymnasiale uddannelser.

Det indeholder materialet

Hæftet bygger på viden fra følgeforskningen til gymnasiereformen i 2018 og supplerende interviews med nogle af de gymnasier, der var med i undersøgelsen.

I materialet kan man læse om:

  • Fund og fakta fra følgeforskningen: Det har betydning for elevernes afklaringsproces.
  • Konkrete eksempler på, hvordan andre skoler har tilrettelagt aktiviteter i grundforløbet.
  • De vigtigste dilemmaer og opmærksomhedspunkter i arbejdet med grundforløbet.