HÅNDBOG

Fod på frafaldet

Håndbogen viser, hvordan erhvervsskoler kan arbejde med indsatsteori som metode til at udvælge, udvikle og evaluere indsatser for at nedbringe frafaldet af elever. Håndbogen retter sig mod ledere, kvalitetsansvarlige og andre medarbejdere, der ønsker at arbejde systematisk med at dæmme op mod frafald.

Udgivelsesår: 2010
ISBN: 978-87-7958-591-1
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel