Projekt

Følgeevaluering af gymnasiereformen 2017

Projektleder

Kristine Hecksher

Chefkonsulent
+45 20 37 57 52

EVA følger sammen med Rambøll implementeringen af 2017-reformen og ser konkret på, hvordan skolerne arbejder med reformens forskellige elementer, og hvilke udfordringer og muligheder der er.  Bl.a. undersøger vi, om reformens initiativer bidrager til at styrke fagligheden i gymnasiet, og hvorvidt de nye grundforløb bidrager til at give eleverne en bedre start på gymnasiet.

Følgeevalueringen gennemføres for Undervisningsministeriet.

6. delrapport
5. delrapport
4. delrapport
1., 2. og 3. delrapport