Rapport

Følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen. Sjette delrapport

I denne rapport præsenteres følgeforskningen til gymnasiereformen, som Rambøll og EVA har gennemført på opdrag af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i perioden 2017-2022.

Udgivelsesår: 2022
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Anden information: Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem EVA og Rambøll.
Hent udgivelse