Rapport

Fordeling af elever på de almene gymnasier og HF

Denne rapport ser på udvikling af elevsammensætningen og forskelle mellem institutionerne i perioden fra 2009 til 2016.

OBS: 15. maj 2018 er der foretaget enkelte ændringer i Bilag B, da der i visse tilfælde var fejlbehæftede tal for de institutioner, som både udbyder HF og STX

Udgivelsesår
2018
ISBN
www) 978-87-7182-143-7
Opdragsgiver
Danmarks Evalueringsinstitut
Download