Notat

Forsøg med karakterfri 1. g-klasser

Midtvejsnotatet giver et indblik i de medvirkende elevers oplevelse af forsøget med karakterfri 1.g-klasser. Notatet belyser elevernes erfaringer med feedback og den overordnede oplevelse af karakterfrihed efter forsøgets første år. 

Udgivelsesår:2018
ISBN:978-87-7182-186-4
Opdragsgiver:Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hent udgivelse