Notat

Forsøg med uddannelse til iværksætter på Niels Brock

Notatet samler op på en spørgeskemaundersøgelse blandt eleverne på første årgang på en uddannelse til iværksætter, som blev udbudt som forsøg på Niels Brock frem til juni 2020. 

Udgivelsesår: 2020
ISBN: 978-87-7182-432-2 (www)
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Hent udgivelse