Inspirationskatalog

Fortællinger fra praksis. Inspiration til arbejdet med kvalitetsinitiativerne på erhvervsskolerne

Få inspiration til, hvordan du som lærer og leder på en erhvervsuddannelse kan styrke kvalitet af undervisningen. EVA har interviewet lærere og ledere på ni skoler for at give andre erhvervsskoler inspiration til, hvordan de kan arbejde med at reducere frafald blandt elever, faldende søgning og mangel på praktikpladser.

Udgivelsesår: 2014
ISBN: (www)978-87-7958-759-1
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download