Morgensalon

Det gode valg af ungdomsuddannelse

-

OVERTEGNET. Vær med, når EVA og Tænketanken DEA inviterer til Morgensalon om det gode valg af ungdomsuddannelse. Mange har holdninger til, hvad de unge skal vælge – men hvad skal der egentlig til for, at valget fungerer for de unge? På dagen vil du kunne høre oplæg om, hvad der kendetegner de unges valgproces, blive klogere på erfaringer fra virkeligheden og stille spørgsmål til et skarpt panel af politikere, fagfolk og andre væsentlige aktører på området.

MORGENSALON OVERTEGNET PR. 8. MARTS. Partierne bag folkeskolereformen forhandler i denne tid om, hvordan udskolingen, de valgfrie fag og uddannelsesparathedsvurderingen kan skrues sammen for at styrke overgangen til erhvervsuddannelserne. Senest har SRSF spillet ud med en tipunktsplan for at give udskolingen et praksischok. Samtidig sker der med FGU-reformen store ændringer af den kommunale organisering af vejledning.

Elever i udskolingen føler sig pressede på deres uddannelses- og jobvalg. Allerede i 8. klasse fylder valget meget for de unge – men hver fjerde ung oplever ikke at få den hjælp, de har brug for. Der er brug for yderligere initiativer, hvis flere unge skal komme godt i gang med en ungdomsuddannelse. Ikke alene for at få flere unge til at gå den faglærte vej, men lige så meget for at styrke skolen og udstyre vores børn med kompetencer, de får brug for senere i livet.

Flere veje til det gode valg

Nye undersøgelser fra EVA og Tænketanken DEA viser, at der er flere veje at gå for at understøtte det gode valg. De unge har brug for viden – både om uddannelsessystemet og dem selv. Det gøres ikke ved at opretholde en kunstig modsætning mellem at være praktisk og bogligt begavet, for så risikerer vi at fastlåse de unge. Og det gøres slet ikke ved at afskære majoriteten af unge fra den vejledning, de har behov for.

Hvordan tilrettelægger vi så den bedste overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse – med fokus på at kvalificere det gode valg? De unge selv efterspørger et bredere udsyn i uddannelsessystemet og arbejdslivet. De ønsker fx flere brobygningsforløb og besøg i virksomheder. Samtidig efterspørger de unge tid og rum til at reflektere over deres valg og til at vende deres overvejelser med andre. Og praktikere og politikere taler om at styrke de praktiske fag i udskolingen og har indført en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurderingen.

Morgensalonen henvender sig til alle, der interesserer sig for de unges valg - hvad enten du er vejleder, lærer, leder, politiker eller ung.

Program - foreløbigt

08.30 - 08.45 Ankomst, kaffe, the og forfriskninger

08.45 - 08.55 Velkomst
ved Stina Vrang Elias, adm. direktør, Tænketanken DEA

08.55 - 09.15 Vidensoplæg: Det gode valg
ved Camilla Hutters, områdechef, Danmarks Evalueringsinstitut

09.15 - 09.35 Fireplace: Erfaringer fra virkeligheden
ved Trine Bendix Jacobsen, chef for skolekontakt og rekruttering, Aarhus Tech og Lisbeth Storm Henriksen, konsulent, Tænketanken DEA

09.35 - 10.00 Deltagerdiskussion: Hvordan træffes gode ungdomsuddannelsesvalg?

10.00 - 10.40 Paneldebat: Hvordan indretter vi en udskoling, hvor flere unge træffer bedre valg?
OBS: Paneldeltagere opdateres

10.40-10.45 Tak for i dag
ved Stina Vrang Elias og Camilla Hutters.

Tilmelding

Tilmeld dig via DEA's hjemmeside via linket her.