Inspiration

Grundforløb i de gymnasiale uddannelser

Det veltilrettelagte grundforløb indeholder både afklarende aktiviteter, der tager højde for elevernes forskellige behov, og giver alle elever en tryg start i gymnasiet. I dette hæfte kan gymnasieledere, -lærere og -vejledere samt elevrådsrepræsentanter læse om resultaterne af følgeforskningsprogrammet til gymnasiereformen og se eksempler på, hvordan nogle gymnasier arbejder med grundforløbet.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: www: 978-87-7182-256-4
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Hent udgivelse