RAPPORT

Grundforløbspakker på erhvervsuddannelserne

Erhvervsskoler har siden 2008 skullet tilbyde såkaldte grundforløbspakker, som er et tilbud til elever, der er uafklarede med, hvad de vil læse, eller som har svage forudsætninger. EVA har undersøgt, hvor udbredt forskellige grundforløbspakker er, og hvilke målgrupper der er for dem.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-534-8
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel