Projekt

Gymnasiale uddannelser: Erfaringsopsamling på Covid-19-pandemien

Kontakt

Marie Seliger

Seniorkonsulent
+45 35 25 66 59

Siden marts 2020 har de gymnasiale uddannelser haft to længerevarende perioder med landsdækkende nedlukninger som følge af covid-19-pandemien. Hertil kommer en lang række lokale nedlukninger, hvor lokale smitteudbrud har lukket hele gymnasier eller sendt enkelte klasser hjem.