Rapport

Gymnasiale uddannelsers erfaringer med nødundervisning under covid-19-pandemien

Rapporten belyser de erfaringer, som ledere, lærere og elever på de gymnasiale uddannelser har gjort sig i forbindelse med den nødundervisning, der fandt sted i foråret og forsommeren 2020. Erfaringsopsamlingen har fokus på bl.a. nødundervisningens styrings- og ledelsesmæssige rammer og organisering og pædagogik.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-487-2
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse