Projekt

Gymnasiereform 2016

Ekspert

Kristine Hecksher

Chefkonsulent
+45 2037 5752

Gymnasiereformen fra 2016 har som sine væsentligste elementer at styrke elevernes faglighed, give bedre og kortere grundforløb og mere fokuserede studieretninger. Vi samler her materiale med relevans for gymnasiernes arbejde med reformen, bl.a. materiale om løbende feedback til elever.

Følgeevaluering af gymnasiereformen 2016

EVA følger sammen med Rambøll implementeringen af 2016-reformen og ser konkret på, hvordan skolerne arbejder med reformens forskellige elementer, og hvilke udfordringer og muligheder der er.

Vi følger også resultaterne af reformen. Bl.a. undersøger vi, hvorvidt reformens initiativer bidrager til at styrke fagligheden i gymnasiet, og hvorvidt de nye grundforløb bidrager til at give eleverne en bedre start på gymnasiet. Og så ser vi på, hvilken betydning reformen har på længere sigt for elevernes faglige resultater og deres overgang til videreuddannelse.

Følgeevalueringen gennemføres for Undervisningsministeriet.