Rapport

Gymnasiereformen følgeforskningsprogram 1. delrapport

Denne rapport præsenterer resultaterne af en baselinemåling for følgeforskningsprogrammet om gymnasiereformen. Baselinemålingen afdækker en række forhold med relevans for gymnasiereformens implementering og mål forud for reformens ikrafttrædelse i august 2017. Rapportens resultater indgår som sammenligningsgrundlag i de efterfølgende analyser, der udarbejdes som led i det samlede følgeforskningsprogram.

Udgivelsesår: 2017
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Anden information: Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem EVA og Rambøll
Hent udgivelse