Rapport

Gymnasiereformen følgeforskningsprogram 3. delrapport

Rapporten giver et indblik i de første erfaringer med de nye grundforløb på de treårige gymnasiale uddannelser.

Udgivelsesår: 2018
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download