RAPPORT

Gymnasiernes arbejde med formativ feedback

Kontakt

Sarah Richardt Schoop

Seniorkonsulent
+45 2890 1259

EVA har undersøgt, hvilke pædagogiske og didaktiske erfaringer lærere, ledere og elever på de gymnasiale uddannelser har med formativ feedback. Og hvordan de organisatoriske rammer kan understøtte en formativ feedbackkultur på skolen. Rapporten henvender sig bl.a. til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser.

Udgivelsesår
2017
ISBN
(www) 978-87-7182-012-6
Opdragsgiver
Undervisningsministeriet
Download