RAPPORT

Gymnasiernes arbejde med formativ feedback

EVA har undersøgt, hvilke pædagogiske og didaktiske erfaringer lærere, ledere og elever på de gymnasiale uddannelser har med formativ feedback. Og hvordan de organisatoriske rammer kan understøtte en formativ feedbackkultur på skolen. Rapporten henvender sig bl.a. til lærere og ledere på de gymnasiale uddannelser.

Udgivelsesår: 2017
ISBN: (www) 978-87-7182-012-6
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download