RAPPORT

Gymnasiernes tiltag for tosprogede elever

EVA har undersøgt, hvordan de treårige gymnasiale uddannelser, højere teknisk eksamen (htx), studentereksamen (stx) og højere handelseksamen (hhx) forholder sig til de tosprogede elever på skolen.

Udgivelsesår: 2006
ISBN: 87-7958-301-6
Opdragsgiver: EVA
Download
Bestil i trykt format hos Rosendahls boghandel