RAPPORT

Gymnasiet nu og fremover

EVA har samlet op på, hvor gymnasiet står i dag, og hvordan de gymnasiale uddannelser - stx, hhx, htx og hf - skal udvikle sig fremover. Vi viser et tværgående blik på gymnasiet på baggrund af EVA’s undersøgelser på gymnasieområdet forud for arbejdet med en gymnasiereform. Vi peger på 4 områder, der vil være vigtige at sætte fokus på.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: 978-87-7958-863-9 |
Opdragsgiver: EVA
Download