RAPPORT

Fra handlingsplan til virkelighed - en genvej til de vigtigste pointer

Handlingsplaner er et vigtigt redskab i erhvervsskolernes arbejde med at få unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. EVA har undersøgt, hvordan erhvervsskolerne arbejder med handlingsplaner. Vi har lavet en genvej til de vigtigste pointer i arbejdet med at dæmme op mod elevers frafald.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: (www) 978-87-7958-654-3
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download