RAPPORT

Hf for unge med ASF - slutevaluering

Aalborg Katedralskole har på forsøgsbasis oprettet en toårig hf-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF). Ni kursister startede i august 2010. EVA har blandet andet undersøgt, hvordan skolen lykkes med at give unge med ASF mulighed for at gennemføre en hf-uddannelse.

Udgivelsesår: 2012
ISBN: (www) 978-87-7958-686-4
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Download