RAPPORT

Historie A på stx

Historiefaget på stx blev lige som de øvrige fag ændret med reformen i 2005. EVA har undersøgt, hvilke nyskabelser reformen har medført for faget historie i forhold til de gældende regler i bekendtgørelse og læreplan. Vi stiller blandt andet skarpt på skiftet i læreplanen fra indholdsstyring til målstyring.

Udgivelsesår: 2009
ISBN: 978-87-7958-513-3
Opdragsgiver: EVA
Download