Redskab

Idekatalog til videreudvikling af lokale undervisningsplaner på erhvervsuddannelserne

Kontakt

Pernille Hjermov

Chefkonsulent
+45 3525 4735

Idekataloget rummer forslag til, hvordan det nuværende LUP-koncept kan videreudvikles, bl.a. i form af justeringer af bekendtgørelsens krav til indhold i LUP,  udarbejdelse af vejledninger til skolerne og forslag til den fremtidige digitale understøttelse af LUP.

Udgivelsesår:2018
ISBN:(www) 978-87-7182-102-4
Opdragsgiver:Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Download